Skip to main content
K.E.A. / A.M.E.A.

Το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ιδρύθηκε το 1993 από γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση. Λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με ειδική αναγνώριση ως Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σωματείο (Ν.Π.Ι.Δ.).

Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020 ΠΡΑΞΗ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ. ΚΕΑ-ΑΜΕΑ»

Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 : «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ.) ΤΟΥ ΚΕΑ/ΑΜΕΑ»

Υποέργο (1): «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙΙΙ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070681
Υποέργο (2): «ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (Σ.Υ.Δ) ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΙV» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070681
E-SHOP

Η Σμίλη

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα