Skip to main content

«Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε ανήλικα νοητικώς υστερούντα άτομα και στις οικογένειες αυτών, καθώς και Προκατάρτιση στα Εργαστήρια του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.»

15 Μάι 2018

Το πρόγραμμα «Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη και παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ.) σε ανήλικα νοητικώς υστερούντα άτομα και στις οικογένειες αυτών, καθώς και Προκατάρτιση στα Εργαστήρια του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α.», στοχεύει στην υποστήριξη, ενίσχυση και παροχή υπηρεσιών σε 25 παιδιά και στις οικογένειές τους.

Επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής στα πλαίσια λειτουργίας Προγραμμάτων Επιχορήγησης Φορέων Παιδικής Προστασίας από ίδιους πόρους της Περιφέρειας. Έχει διάρκεια 12 μηνών (Απρίλιος 2018 έως Μάρτιο 2019) και υλοποιείται 3 φορές την εβδομάδα Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις του Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. στο Χαϊδάρι.

Κύριο στόχο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης αλλά και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών τόσο για τους ίδιους τους ωφελούμενους (νοητικώς υστερούντα άτομα) όσο και για τις οικογένειες αυτών, μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για την ενίσχυση των ατομικών αλλά και κοινωνικών τους δεξιοτήτων μέσα από προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αλλά και τις δεξιότητες των ωφελούμενων. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους τομείς:

Δεξιότητες Καθημερινής Ζωής (Δ.Κ.Ζ.): Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με κύριο στόχο την εκπαίδευση του ατόμου στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν και θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία και την αυτονόμηση του.

Περιλαμβάνει δραστηριότητες που θεωρούνται σημαντικές στην καθημερινότητα του ατόμου και έχουν σχέση με πολλούς και διαφορετικούς τομείς της ζωής του όπως:

  • Προσωπική και ατομική υγιεινή
  • Προσωπική εμφάνιση
  • Οργάνωση καθημερινής ζωής
  • Διαχείριση χρημάτων
  • Κυκλοφοριακή αγωγή και μετακίνηση κ.α.

Κοινωνικές Δεξιότητες: Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι ένα σύνολο δεξιοτήτων που επιτρέπουν στους ανθρώπους να επικοινωνούν, να συνδέονται και να κοινωνικοποιηθούν με τους άλλους. Οι δεξιότητες αυτές μπορεί να ορίζονται με διαφορετικό τρόπο από τον ένα πολιτισμό στον άλλο ή και από μία ομάδα ατόμων σε σχέση με μία άλλη. Οι κοινωνικές δεξιότητες περιλαμβάνουν τόσο λεκτικές όσο και μη λεκτικές μορφές επικοινωνίας.
Μέσα από ένα προσαρμοσμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης οι ωφελούμενοι μαθαίνουν όλους τους βασικούς κοινωνικούς και επικοινωνιακούς κώδικες, κοινωνικοποιούνται, γνωρίζουν νέα άτομα, συμμετέχουν σε ομάδες και ομαδικά προγράμματα κοινωνικοποίησης. Παράλληλα μαθαίνουν να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τους άλλους, να διαχειρίζονται διάφορες κοινωνικές καταστάσεις κ.α.

Ψυχο-εκπαιδευτικές ομάδες: Οι ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες είναι ομάδες που συνδυάζουν εκπαίδευση και ψυχολογία, μάθηση και βιωματική εμπειρία ταυτόχρονα. Πρόκειται για ομάδες που στόχο δεν έχουν τη βαθύτερη αναδόμηση και θεραπεία των συμμετεχόντων – όπως σε μια θεραπευτική ομάδα- αλλά την απόκτηση γνώσεων. Η ιδιαιτερότητα των ψυχοεκπαιδευτικών ομάδων είναι ότι η μάθηση επιτυγχάνεται με συνδυασμό εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων ενώ παράλληλα αποτελεί και έναν χώρο προσωπικής έκφρασης.

Εργοθεραπεία: έχει σαν βασικό στόχο την κινητοποίηση, την μάθηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την εκτέλεση λειτουργικών ρόλων ζωής. Πιο συγκεκριμένα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκμάθηση των παρακάτω: γνωστική λειτουργία, αισθητηριακή αντιληπτική λειτουργία, κινητική λειτουργία και δυαδική-ομαδική αλληλεπίδραση.

Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (Σ.Υ.Υ.) πραγματοποιούνται σε ατομικές αλλά και ομαδικές συναντήσεις των ωφελούμενων με σκοπό την βελτίωση και την ενίσχυση τόσο των δεξιοτήτων επικοινωνίας όσο και των διαπροσωπικών τους σχέσεων.
Οι ωφελούμενοι θα μεταφέρονται από και προς το Κέντρο με τα σχολικά μας λεωφορεία, με την παρουσία σταθερού συνοδού. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά την άφιξη των ωφελούμενων στο Κέντρο, προσφέρεται μεσημεριανό γεύμα.

Εργαστήρια Προκατάρτισης

Η ένταξη και η συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων έχει διττό χαρακτήρα: 1) έκφρασης-δημιουργικότητας: όλοι οι συμμετέχοντες νιώθουν την χαρά και την ικανοποίηση μέσα από την δημιουργία και την κατασκευή αντικειμένων με οφέλη για τους ίδιους σε πολλά επίπεδα (έκφραση, δημιουργία, καλλιέργεια της φαντασίας, εικόνα εαυτού κ.α., 2) εκπαιδευτικό-πρακτικό: οι συμμετέχοντες εξοικειώνονται με υλικά και αντικείμενα εργασίας που θα αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους αλλά θα τους δώσουν και μια άλλη οπτική για τον τρόπο χρήσης των υλικών αυτών.

Εργαστήριο Καλλιτεχνικών Κατασκευών: οι ωφελούμενοι έρχονται σε επαφή με διαφορετικές μορφές εικαστικής δημιουργίας. Θα χρησιμοποιούν και θα πειραματίζονται με διάφορα υλικά όπως χάντρες, χαρτί, χαρτόνι, πλαστελίνη, πηλό, δακτυλομπογιές, πινέλα κ.α. Μέσω των δραστηριοτήτων θα εξασκούν τις δεξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης, θα καλλιεργούν την φαντασία τους και την δημιουργικότητά τους και θα κατανοούν τις βασικές αρχές κατασκευών.

Εργαστήριο Κηροπλαστικής: μαθαίνουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο την κατασκευή του χειροποίητου κεριού.

Πρόγραμμα Ελεύθερης Έκφρασης: μέσα από την συμμετοχή τους σε αυτή την ενότητα τα παιδιά θα πάρουν μέρος σε μια παιδαγωγική διαδικασία που τους προσφέρει συνδυαστικά εκπαίδευση, δημιουργία και χαρά, συμβάλλοντας στην ψυχική, σωματική και συναισθηματική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει παιχνίδι, γυμναστική, θεατρικό παιχνίδι, χορό κ.α.

Πρόγραμμα Πληροφορικής: οι ωφελούμενοι έχουν την δυνατότητα να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες μέσω προσαρμοσμένων και ευχάριστων δραστηριοτήτων (διαδραστικά παιχνίδια κ.α.).

Πρόγραμμα Κηπουρικής – Ανθοκομικής: στο εργαστήριο αυτό τα παιδιά θα έρχονται σε επαφή με την φύση και θα εμπλέκονται στην καλλιέργεια και την φροντίδα μικρών αρωματικών φυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις παιδιών, το Κέντρο έχει τη δυνατότητα να παρέχει λογοθεραπευτική υποστήριξη, εφόσον κριθεί αναγκαίο.