Προηγείται η τηλεφωνική επικοινωνία της οικογένειας με το Κ.Ε.Α./Α.Μ.Ε.Α. στα τηλέφωνα: 210.2848733, 210. 2840019, 210. 5576620.

Ακολουθεί η πρώτη συνάντηση της οικογένειας με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τα σχετικά δικαιολογητικά.

Διαδικασία εγγραφής για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αμάλθεια»

Στην περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αμάλθεια», επικοινωνήστε στα τηλέφωνα: 210.2848733, 210. 2840019, 210. 5576620.