Εμβολιασμός Καταρτιζόμενων και Προσωπικού

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021, το Κέντρο Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, (Κ.Ε.Α/Α.Μ.Ε.Α),

πληρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας βάσει των υποδείξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),

προέβη στην πραγματοποίηση της Α δόσης του εμβολιασμού για τον COVID_19,

στους ωφελούμενους του Κέντρου μας, στους φιλοξενούμενους των 4 Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) "Αμάλθεια"

καθώς και στο προσωπικό των δομών αυτών.


Ο εμβολιασμός πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις μας από ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.


Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τη βοήθεια του άρτια καταρτισμένου Ιατρικού, Νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Επιπροσθέτως καθ’ όλη τη διάρκεια του εμβολιασμού, υπήρχε προληπτικά παρουσία ασθενοφόρου και διασωστών.